Івановецька громада
Закарпатська область, Мукачівський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ТИПОВИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР про надання послуги з управління побутовими відходами

Дата: 10.11.2023 14:26
Кількість переглядів: 234

Фото без опису У зв'язку з набранням чинності Постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2023 року № 835 "Про затвердження Правил надання послуги з управління побутовими відходами та типових договорів про надання послуги з управління побутовими відходами" розміщуємо за матеріалами, наданими ТОВ "АВЕ Мукачево", текст нової редакції "Типового індивідуального договору про надання послуги з управління побутовими відходами"

 

ТИПОВИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР
про надання послуги з управління побутовими відходами

м. Мукачево                                                                                                                                                          _________________ 202_ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕ Мукачево», в особі Директора Кабай Володимира Володимировича, який діє на підставі Статуту, (далі - Виконавець), з однієї сторони, та індивідуальний споживач (далі - споживач), з іншої сторони, діючи добровільно, розуміючи значення та правові наслідки своїх дій, та керуючись Цивільним кодексом України (надалі – «ЦК України»), Господарським кодексом України (надалі – «ГК України»), Законом України «Про житлово-комунальні послуги» (надалі – «ЗУ про ЖКП»), Законом України «Про управління відходами», Постановою Кабінету Міністрів України №835 від 08.08.2023 року, а також іншими нормативно-правовими актами органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами, уклали індивідуальний договір про надання послуги з управління побутовими відходами.

Загальні положення

1. Цей договір є публічним договором приєднання про надання послуги з управління побутовими відходами (далі - послуга), який укладається сторонами відповідно до Закону України “Про житлово-комунальні послуги” з урахуванням статей 633, 634, 641 і 642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання споживача до умов цього договору в цілому.

2. Фактом приєднання споживача до умов договору є прийняття пропозиції укласти договір (акцепт), вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви про укладення договору (додаток до договору), сплата рахунка за надану послугу, факт споживання послуги.

Предмет договору

3. Виконавець надає послугу відповідної якості згідно з графіком, а споживач своєчасно оплачує її за встановленими тарифами за видами побутових відходів у строки і на умовах, передбачених цим договором, на підставі Договору на виконання послуг із збирання, вивезення, захоронення або утилізації твердих побутових відходів з Мукачівського району від 30.12.2010р., укладеного між ТОВ «АВЕ Мукачево» та Мукачівською районною та відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, затверджених рішенням Івановецької сільської ради (за наявності), з урахуванням регіонального та місцевого планів управління відходами, затверджених Розпорядженням Голови Закарпатської обласної державної адміністрації №1051 від 21.12.2021 року, які розміщені на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування або на веб-сайті виконавця за посиланням: https://carpathia.gov.ua/, https://ave.ua/ та https://rada-uzhgorod.gov.ua/.

Надання послуги за видами побутових відходів

4. Виконавець надає споживачеві послуги з управління змішаними, роздільно зібраними, великогабаритними, ремонтними відходами (у разі наявності технічної можливості та встановлення відповідних тарифів органами місцевого самоврядування).

5. Послуга з управління побутовими відходами (змішані та/або роздільно зібрані відходи від домогосподарств, включаючи відходи паперу, картону, скла, пластику, деревини, текстилю, металу, упаковки, біовідходи, відходи електричного та електронного обладнання, відходи батарей та акумуляторів, небезпечні відходи у складі побутових) надається за контейнерною чи безконтейнерною системою, на пункті роздільного збирання (зокрема мобільному) чи за заявкою, інформація про яку розміщується на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування або виконавця. (у разі наявності технічної можливості та встановлення відповідних тарифів органами місцевого самоврядування).

6. Для збирання побутових відходів за контейнерною системою використовуються технічно справні контейнери. Інформація щодо кількості, місткості та приналежності контейнерів розміщується на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування або виконавця.

7. Графік та години перевезення за контейнерною або безконтейнерною системою, адреса пункту роздільного збирання (зокрема мобільного), контактна інформація для замовлення перевезення побутових відходів за заявкою розміщуються на веб-сайті органу місцевого самоврядування або виконавця.

8. Під час збирання побутових відходів за контейнерною системою (якщо такий контейнер є мобільним і не розміщений постійно на визначеному місці) споживач зобов’язаний за встановленим графіком виставляти контейнер у місці, погодженому з виконавцем.

9. Під час збирання побутових відходів за безконтейнерною системою споживач має за встановленим графіком виставити пластикові пакети із зібраними відходами у місцях, погоджених з виконавцем. Даний пункт не застосовується, оскільки послуги надаються виконавцем за контейнерною схемою.

10. Розташування споживачем контейнерів для збирання великогабаритних і ремонтних відходів здійснюється відповідно до вимог санітарно-епідеміологічного законодавства на спеціальному майданчику з твердим покриттям у місцях, погоджених з виконавцем. У зв’язку з відсутністю вказаних спеціальних місць для збору великогабаритних та ремонтних відходів збір таких відходів здійснюється спеціальним транспортом виконавця за попередньою заявкою споживача в обсягах не більше, ніж затверджена норма надання послуг, за яку сплачує Споживач. Обсяги, що перевищують затверджену норму, виконавець вивозить лише на підставі окремого договору зі споживачем.

Вимоги до якості послуги

11. Критеріями якості надання послуги з управління побутовими відходами є дотримання графіка збирання та перевезення побутових відходів, дотримання правил надання послуги з управління побутовими відходами та інших вимог законодавства.

Права та обов’язки споживача

12. Споживач має право:

1) одержувати своєчасно та належної якості послугу згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи і умовами договору;

2) без додаткової оплати одержувати від виконавця засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору, інформацію про тарифи на послугу з управління побутовими відходами, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифу, норми надання послуги, порядок надання послуги, графік збирання та перевезення побутових відходів, обсяги зібраних побутових відходів (за видами), обсяги побутових відходів, переданих на місця видалення відходів та/або об’єкти, що здійснюють відновлення відходів, з наведенням коду операції відповідно до Переліку операцій з видалення відходів  та Переліку операцій з відновлення відходів, наведених в додатках 1 та 2 до Закону України “Про управління відходами”. Така інформація надається засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору, або на зазначений споживачем засіб зв’язку у додатку до цього договору у строк, визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

3) на відшкодування збитків та шкоди, завданих його майну та життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуги;

4) на усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуги протягом п’яти робочих днів з моменту звернення споживача;

5) на зменшення розміру плати за послугу у разі її ненадання, надання не в повному обсязі або зниження її якості;

6) на несплату вартості послуги за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;

7) на перевірку обсягу надання та якості послуги в установленому законодавством про житлово-комунальні послуги порядку;

8) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням правил надання послуги;

9) отримувати без додаткової оплати інформацію про проведені виконавцем нарахування плати за послугу (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі;

10) отримувати повну та достовірну інформацію про безпечність об’єктів відновлення побутових відходів.

13. Споживач зобов’язується:

1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з його вини; У разі пошкодження/поломки/втрати, переданого за актом прийому-передачі контейнеру для накопичення відходів,  Споживач зобов’язаний компенсувати виконавцеві вартість контейнера/контейнерів, яка зазначається у відповідному акті приймання-передачі, станом на день передачі виконавцем контейнера/контейнерів споживачеві.

2) оплачувати в установлений договором строк надану послугу;

3) дотримуватися правил пожежної безпеки та санітарних норм;

4) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послугу сплачувати пеню в розмірі, встановленому відповідно до пункту 25 цього договору;

5) письмово інформувати виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача, протягом 30 календарних днів від дня настання такої події; У разі невиконання цього обов’язку споживачем виконавець складає односторонній акт про порушення обов’язків споживачем за формою, яка затверджується виконавцем. Складений виконавцем акт є підставою для звернення виконавця до уповноважених органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування з метою притягнення споживача до адміністративної та/або іншої відповідальності, передбаченої чинним законодавством України. На підставі складеного акту виконавець також має право здійснити нарахування за надані послуги, виходячи із реальної кількості осіб, які проживають/зареєстровані в житлі (об’єкті нерухомого майна) споживача, а споживач зобов’язаний сплатити такі нарахування відповідно до цього Договору;

6) забезпечити роздільне збирання побутових відходів; У разі невиконання цього обов’язку споживачем виконавець здійснює фотофіксацію та складає односторонній акт про порушення обов’язків споживачем за формою, яка затверджується виконавцем. Складений виконавцем акт є підставою для звернення виконавця до уповноважених органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування з метою притягнення споживача до адміністративної та/або іншої відповідальності, передбаченої чинним законодавством України. На підставі складеного акту виконавець також має право не збирати відходи з контейнерного майданчику/контейнера/контейнерів допоки споживач на вимогу виконавця не усуне порушення свого зобов’язання. При цьому, споживач зобов’язаний належним чином сплачувати вартість послуг, яка нарахована виконавцем відповідно до цього Договору;

7) визначати разом з виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків; У разі невиконання цього обов’язку споживачем виконавець має право на свій розсуд: не збирати відходи із таких контейнерних майданчиків; або збирати відходи лише з тих контейнерів на контейнерному майданчику, до яких у виконавця є технічна можливість дістатися. При цьому, споживач зобов’язаний належним чином сплачувати вартість послуг, яка нарахована виконавцем відповідно до цього Договору;

8) обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби; У разі невиконання цього обов’язку споживачем виконавець здійснює фотофіксацію та складає односторонній акт про порушення обов’язків споживачем (якщо відсутнє освітлення, виконавець складає лише вказаний акт) за формою, яка затверджується виконавцем. Складений виконавцем акт є підставою для звернення виконавця до уповноважених органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування з метою притягнення споживача до адміністративної та/або іншої відповідальності, передбаченої чинним законодавством України. На підставі складеного акту виконавець також має право не збирати відходи з контейнерного майданчику допоки споживач на вимогу виконавця не усуне порушення свого зобов’язання. При цьому, споживач зобов’язаний належним чином сплачувати вартість послуг, яка нарахована виконавцем відповідно до цього Договору;

9) забезпечити належне збирання та зберігання відходів, встановлення достатньої кількості контейнерів у разі застосування контейнерної системи для збирання побутових відходів з метою запобігання їх переповненню; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил;  У разі невиконання цього обов’язку споживачем виконавець здійснює фотофіксацію та складає односторонній акт про порушення обов’язків споживачем за формою, яка затверджується виконавцем. Складений виконавцем акт є підставою для звернення виконавця до уповноважених органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування з метою притягнення споживача до адміністративної та/або іншої відповідальності, передбаченої чинним законодавством України. На підставі складеного акту виконавець також має право не збирати відходи з контейнерного майданчику/контейнера/контейнерів допоки споживач на вимогу виконавця не усуне порушення свого зобов’язання або зібрати лише ті відходи, наявність яких у контейнері/контейнерах не призводить до його/їх переповнення. При цьому, споживач зобов’язаний належним чином сплачувати вартість послуг, яка нарахована виконавцем відповідно до цього Договору;

10) забезпечити передачу побутових відходів до системи управління побутовими відходами, а побутові відходи, на які поширюється розширена відповідальність виробника, - до системи приймання або роздільного збирання, створеної організаціями розширеної відповідальності виробників.

Права та обов’язки виконавця

14. Виконавець має право:

1) у разі застосування контейнерної системи вимагати від споживача встановити контейнери та обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати їх утримання у належному санітарно-технічному стані, а у разі застосування безконтейнерної системи - територію для збирання пластикових пакетів з побутовими відходами;

2) вимагати від споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати побутові відходи, встановлювати передбачену договором кількість контейнерів у разі застосування контейнерної системи та  запобігати їх переповненню;

3) вимагати від споживача здійснювати роздільне збирання побутових відходів;

4) обмежити (припинити) надання послуги у разі її неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або обсяг надання послуги не відповідають умовам договору; Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуги споживачу у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті послуги протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця. Таке попередження надсилається споживачу не раніше наступного робочого дня після спливу граничного строку оплати послуги, визначеного цим Договором. Під «обмеженням (припиненням) надання послуги споживачеві» виконавцем слід розуміти дії виконавця із ненадання послуг споживачеві в порядку і на умовах, передбачених цим Договором. При цьому, виконавець має право здійснити дії із приймання від споживача контейнера/контейнерів, які належать на праві власності виконавцеві, та були передані споживачеві на виконання умов цього Договору. Споживач зобов’язаний передати виконавцеві порожній контейнер/порожні контейнери у чистому, охайному вигляді, та в стані, який є нормальним для такого типу контейнера/контейнерів з урахуванням нормального фізичного та морального зносу за актом приймання-передачі контейнера/контейнерів. У разі, якщо споживач не виконав хоча б одну із зазначених вище умов щодо належної передачі контейнера/контейнерів виконавцеві, споживач зобов’язаний на вибір виконавця:

- компенсувати виконавцеві вартість контейнера/контейнерів, яка зазначається у відповідному акті приймання-передачі, станом на день передачі виконавцем контейнера/контейнерів споживачеві на виконання умов цього Договору; або

- власними силами та за власний рахунок негайно усунути недоліки контейнера/контейнерів (якщо такі недоліки полягають лише у тому, що контейнери є непорожніми, нечистими та/або неохайними).

Надання послуги відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованості;

5) вимагати від споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених виконавцем;

6) отримувати інформацію від споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача.

15. Виконавець зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуги згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами договору, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

2) готувати та укладати із споживачем договори про надання послуги з визначенням відповідальності за дотримання умов її виконання згідно з типовим договором;

3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору, необхідну інформацію про тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифу, порядок надання послуги, графік збирання та перевезення побутових відходів, щомісячні обсяги зібраних побутових відходів (за видами), щомісячні обсяги переданих різних видів побутових відходів іншим суб’єктам господарювання на місця видалення відходів або об’єкти відновлення відходів з наведенням коду операції відповідно до Переліку операцій з видалення відходів та Переліку операцій з відновлення відходів, наведених в додатках 1 і 2 до Закону України “Про управління відходами”;

4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

5) вживати заходів до усунення порушень якості послуги у строки, встановлені законодавством;

6) самостійно здійснювати перерахунок вартості послуги за весь період її ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплачувати неустойку (штраф) у розмірі, встановленому відповідно до пункту 25 цього договору;

7) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуги;

8) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуги, що виникли з його вини;

9) інформувати споживача про намір зміни тарифів на послугу за видами побутових відходів у порядку, встановленому відповідно до пункту 26 цього договору;

10) укладати договори із суб’єктами господарювання, які здійснюють відновлення та видалення побутових відходів. Якщо виконавцем послуги є адміністратор послуги, він також укладає договори із суб’єктами господарювання, які здійснюють збирання та перевезення побутових відходів;

11) забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі перебування їх у власності суб’єкта господарювання, який здійснює збирання та перевезення побутових відходів;

12) забезпечувати ліквідацію звалища змішаних відходів протягом однієї доби з моменту його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення, а також невідкладне проведення прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб;

13) проводити інформаційні кампанії для підвищення обізнаності громадськості з питань запобігання утворенню відходів та забрудненню навколишнього природного середовища.

Тариф та порядок оплати послуги

16. Згідно з рішенням Виконавчого комітету Івановецької сільської ради № 79 від 25.08.2023 року тариф на послугу становить:

Вид побутових відходів

Тариф на послугу за видами побутових відходів, гривень за
1 куб. метр чи гривень за 1 тонну

1. Змішані відходи

271 грн. 32 коп. з ПДВ за 1 куб.метр

2. Роздільно зібрані відходи, у тому числі (заповнюється за наявності):

 

паперу, картону

 

скла

 

пластику

 

деревини

 

текстилю

 

металу

 

упаковки

 

біовідходи

 

відходи зелених насаджень

 

відходи електричного та електронного обладнання

 

відходи батарей та акумуляторів

 

небезпечні відходи у складі побутових

 

3. Великогабаритні відходи

-

4. Ремонтні відходи

-

Плата за абонентське обслуговування становить  9 грн. 90 коп. на місяць. Розмір плати за абонентське обслуговування розраховується Виконавцем щорічно  і не потребує внесення змін до цього договору.

17. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

Споживач вносить однією сумою плату виконавцю, яка складається з:

плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених тарифів на послугу за видами побутових відходів та обсягу надання послуги, визначених відповідно до законодавства;

плати за абонентське обслуговування в розмірі, визначеному виконавцем, але не вище граничного розміру, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Плата за послугу та за абонентське обслуговування нараховується щомісяця.

Початок і закінчення розрахункового періоду для розрахунку плати за абонентське обслуговування завжди збігаються з початком і закінченням календарного місяця відповідно.

18. У разі застосування щомісячної системи оплати послуги споживач здійснює оплату за цим договором не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, що є граничним строком внесення плати за спожиту послугу.

19. Виконавець формує на підставі норм надання послуги рахунок на оплату послуги та надає споживачеві у строк не пізніше ніж за 10 календарних днів до граничного строку внесення плати за послугу. У випадку наявності відповідної потреби у споживача, висловленої шляхом подання письмової заяви виконавцеві, виконавець надає споживачеві послуги також і щодо поводження із додатковим об’ємом побутових відходів понад встановлену норму надання послуг.

Рахунок надається на паперовому носії. На вимогу або за згодою споживача рахунок може надаватися в електронній формі, зокрема за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.

20. За бажанням споживача оплата послуги може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

Під час здійснення оплати споживач зобов’язаний зазначити розрахунковий період, за який він здійснюється, та призначення платежу (плата виконавцю, сплата пені, штрафів).

У разі коли споживачем не визначено розрахунковий період або за зазначений споживачем період виникла переплата, виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості споживача за минулі розрахункові періоди в разі її наявності, а в разі відсутності такої заборгованості - в рахунок майбутніх платежів споживача починаючи з найближчих до дати здійснення платежу розрахункових періодів.

Виконавець не має права зараховувати плату за послугу в рахунок погашення пені, нарахованої споживачу без згоди споживача.

Плата вноситься на розрахунковий рахунок IBAN: UA 213510050000026007495432100 через касу банку та/або шляхом переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банкінгу, електронних платіжних систем, web-інтерфейсів, за допомогою яких клієнти-власники карток Mastercard/VISA можуть оплачувати за послуги на сайті, а також відправляти грошові перекази з картки на картку.

21. У разі коли споживач не повністю вніс плату виконавцю за розрахунковий період, а також коли виконавець здійснює зарахування переплати в рахунок заборгованості за минулі періоди або в рахунок майбутніх платежів споживача, отримані від споживача кошти зараховуються:

у першу чергу - в рахунок плати за послугу;

у другу чергу - в рахунок плати за абонентське обслуговування.

22. У разі тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів споживач має право на несплату вартості послуги за такий період за умови подачі виконавцю заяви та документа, що підтверджує таку відсутність:

довідки про фактичне місце проживання;

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

довідки, що підтверджує тимчасове перебування в лікувально-профілактичних і санітарно-профілактичних закладах;

довідки, що підтверджує навчання в іншому місті;

довідки, що підтверджує проходження військової служби;

довідки, що підтверджує відбування покарання;

документів, що підтверджують тимчасове перебування за кордоном.

Під «документальним підтвердженням тимчасової відсутності споживача та інших осіб в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) понад 30 календарних днів» слід розуміти надання споживачем або особою, уповноваженою споживачем, виконавцеві заяви про призупинення надання послуги (у разі, якщо споживач заздалегідь попереджає про призупинення послуги), заяви про неоплату послуги (у разі, якщо споживач надає інформацію та документи про відсутність після такої відсутності), документів (наприклад, довідок), що підтверджують відсутність споживача: довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання, підтверджуючих документів про припинення/призупинення роботи підприємств/установ/організацій тощо, та документів (наприклад, довідок) від іншого виконавця про оплату послуг з поводження з відходами у місці тимчасового проживання споживача. У разі, якщо в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) були тимчасово відсутні понад 30 календарних днів не всі особи (споживач та інші особи), споживач або інша особа/особи, яка/які не була/не були тимчасово відсутні, зобов’язаний/зобов’язана/зобов’язані сплатити вартість послуг згідно з розрахунками виконавця та подати виконавцеві заяву, що підтверджує факт зміни переліку таких осіб, в тому числі, документи, які перелічені вище;

Відповідальність сторін за порушення договору

23. Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”. Стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг зі споживача відбувається з урахуванням індексу інфляції та 3% (трьох відсотків) річних, нарахованих виконавцем на суму заборгованості.

24. У разі ненадання або надання послуги не в повному обсязі, зниження її якості споживач викликає виконавця послуги (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданої послуги. Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача для перевірки якості надання послуги у строк не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення споживачу.

Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 “Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133).

25. У разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості виконавець здійснює перерахунок вартості послуги, а також сплачує споживачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка середньодобової вартості споживання послуги, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 - за фактичний час споживання послуги), за кожен день ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості (за виключенням нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалася ліквідація наслідків аварій або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з вини споживача).

Аварійно-відновними роботами є комплекс робіт з ліквідації наслідків аварій, що виникли, а також із запобігання аваріям та аварійним ситуаціям.

Порядок і умови внесення змін до договору, зокрема щодо тарифу на послугу

26. Виконавець має право вносити зміни до договору. У разі внесення виконавцем змін до договору, крім зміни тарифу на послугу, такі зміни вступають в силу через 30 днів з моменту розміщення цих змін на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування або виконавця.

Інформування споживача про намір зміни тарифів на послугу за видами побутових відходів здійснюється виконавцем в порядку, затвердженому Мінінфраструктури.

27. У разі прийняття органом місцевого самоврядування рішення про зміну тарифів на послугу за видами побутових відходів виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам з посиланням на рішення відповідних органів шляхом розміщення на офіційному веб-сайті виконавця.

У разі зміни тарифів протягом строку дії договору нові тарифи застосовуються з моменту їх введення в дію. Виконавець зобов’язаний внести відповідні зміни до договору шляхом розміщення нової редакції договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування або виконавця.

Форс-мажорні обставини

28. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо таке невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.

29. Форс-мажорними обставинами є надзвичайні та невідворотні обставини, які виникли в результаті не передбачених сторонами подій, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, зокрема пожежі, землетруси, повені, зсуви, вибухи, війна або військові дії, страйк, блокада. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

Строк дії договору, порядок і умови продовження його дії та розірвання

30. Цей договір набирає чинності з дня акцептування його споживачем, але не раніше ніж через 30 днів з моменту опублікування і діє протягом одного року з дати набрання чинності.

31. Якщо за 30 днів до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

32. Цей договір може бути розірваний у разі прийняття рішення співвласниками щодо зміни моделі договірних відносин відповідно до статті 14 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

33. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення залишилися невиконаними.

Прикінцеві положення

34. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуги, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку. При тлумаченні як кожної умови Договору окремо, так і Договору в цілому, Сторони керуються чинним законодавством України на момент укладення Договору та звичаями ділового обороту. У всьому іншому, не передбаченому цим Договором, Сторони будуть керуються чинним законодавством України.

Підписані Сторонами документи, в тому числі, цей Договір та інші документи за цим Договором, що передані шляхом електронного листування, мають повну юридичну силу з обов’язковим направленням оригіналів протягом 3 (трьох) календарних днів з дати передачі відповідного документа шляхом електронного листування. Якщо одна зі Сторін не надішле іншій Стороні підписані оригінали відповідних документів, вважається, що документи, в тому числі, цей Договір та інші документи за цим Договором, що передані шляхом електронного листування, мають повну юридичну силу та Сторони зобов’язуються в повній мірі виконувати усі свої зобов’язання за такими документами одна перед одною.

Умови цього Договору залишаються в силі, права та обов’язки відповідно до цього Договору є чинними для правонаступників Сторін.

Визнання недійсним будь-якого окремого положення цього Договору не є підставою для визнання недійсним цього Договору в цілому. У цьому випадку Сторони замінюють недійсне положення іншим, яке у правовому відношенні відповідає положенням чинного законодавства України, шляхом підписання додаткової угоди до цього Договору.

Споживач не має права передавати свої права і зобов'язання за цим Договором третім особам без письмової попередньої згоди на те виконавця.

Виконавець має право передавати свої права і зобов’язання за цим Договором третім особам без письмової попередньої згоди на те споживача.

Уповноважені представники Сторін, які підписують цей Договір, підтверджують, що вони надають свою згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку іншій Стороні своїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, які регулюються цим Договором та інших відносин згідно з чинним законодавством України. Уповноважені представники Сторін також підтверджують, що повідомлені іншою Стороною, що їх персональні дані включені до бази персональних даних іншої Сторони, фактичний об’єм даних, що передаються, відповідає цілям обробки, та про права суб’єкта персональних даних, які визначені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних». Сторона Договору, що отримала персональні дані зобов’язана забезпечити їх захист від незаконної обробки і незаконного доступу до них відповідно до вимог статті 24 Закону України «Про захист персональних даних» та інших вимог, передбачених чинним законодавством України.

Комунікація між Сторонами відбувається шляхом ведення усних переговорів на зустрічах як в режимі реальної присутності, так і в режимі відеоконференції, шляхом ведення поштового та електронного листування, у тому числі, за допомогою факсу та електронної пошти, за допомогою мобільного зв’язку та спеціальних мобільних месенджерів.

У разі посилання у тексті Договору на порядок повідомлення Сторін одна одної, мається на увазі повідомлення, яке надіслане поштовим відправленням цінним листом із описом вкладення та із повідомленням про вручення на офіційні адреси Сторін. У всіх інших випадках, якщо на іншому не наполягає одна із Сторін, належним повідомленням Сторони вважається повідомлення здійснене одним із способів, зазначених вище.

Умови цього Договору та додатки до нього, переговори та офіційне листування (як поштове, так і електронне) є конфіденційною інформацією і можуть надаватися третім особам лише у випадках, передбачених чинним законодавством України, зокрема, але не виключно, на вимогу правоохоронних, податкових та інших органів державної влади, а також органів місцевого самоврядування, у разі наявності у них відповідних повноважень на запитування такої інформації.

35. Повідомлення, документи та інформацію, що передбачені цим договором, споживач надсилає виконавцю засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору. Виконавець надсилає повідомлення, документи та інформацію, що  передбачені цим договором, на поштову адресу нерухомого майна споживача або іншими засобами зв’язку, зазначеними споживачем.

Реквізити виконавця

ТОВ «АВЕ Мукачево»

Ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ): 36523372

89600, Україна, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Тімірязєва, 78

Розрахункові рахунки:

АТ «УКРСИББАНК» IBAN: UA 213510050000026007495432100

АТ «Ощадбанк»  IBAN: UA 693123560000026005307611614

АТ «А-БАНК» IBAN: UA 573077700000026008010028409

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» IBAN: UA 353052990000026006042604750

Тел: +38 050 775 77 00,

Тел: +38 050 434 77 00,

e-mail:  office.mukatshewo@ave.ua, сайт: ave.ua

 

Директор __________________    В.В.Кабай

М.П.

 

__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

 

Додаток
до типового індивідуального
договору про надання послуги з
управління побутовими відходами

 

ЗАЯВА

Ознайомившись з умовами договору про надання послуги з управління побутовими відходами, розміщеного на сайті Івановецької сільської ради, приєднуюсь до договору про надання послуги з управління побутовими відходами ТОВ «АВЕ Мукачево»  з такими даними.

 

1. Інформація про споживача:

1) найменування/прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) ________________________

_______________________________________________________________________________;

_______________________________________________________________________________;

(ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер
облікової картки платника податків для фізичних осіб*)

місцезнаходження ________________________________________;

номер телефону __________________________________________;

адреса електронної пошти _________________________________;

2) місцезнаходження приміщення споживача:

вулиця _________________________________________________;

номер будинку __________________________________________;

номер квартири (приміщення) _____________________________;

населений пункт _________________________________________;

район __________________________________________________;

область ________________________________________________;

індекс _________________________________________________;

3) кількість осіб за місцем реєстрації проживання (перебування) у квартирі (приміщенні) споживача чи розрахункових одиниць згідно затверджених норм для юридичних осіб/ фізичних осіб підприємців________________________________________.

 

_____________________
(дата)

__________________________________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові
(за наявності)

__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь