Івановецька громада
Закарпатська область, Мукачівський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про відділ організаційно-кадрової, оборонної та мобілізаційної роботи Івановецької сільської ради

Дата: 02.04.2022 09:38
Кількість переглядів: 321

                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                                                        рішення 16 сесії Івановецької

                                                                                                       сільської ради 8 скликання

                                                                                                       від  17.09.2021р. № 461

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організаційно-кадрової, оборонної та мобілізаційної роботи

Івановецької сільської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ організаційно – кадрової, оборонної та мобілізаційної роботи (далі - Відділ) є структурним підрозділом виконавчого органу Івановецької  сільської ради, утворюється сільською радою, є підзвітним та підконтрольним сільській раді.

1.2.  Структура відділу, його загальна чисельність та Положення про відділ затверджується сільською радою. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться рішенням сесії сільської ради.

1.3.   Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Кодексом цивільного захисту України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» «Про державну службу», «Про звернення громадян», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України», та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, рішеннями сільської ради та її виконкому, розпорядженнями сільського голови, прийнятими в межах його компетенції, Регламентом Івановецької сільської ради та цим Положенням.

1.4.  Структура відділу, його загальна чисельність та Положення про відділ затверджується сільською радою. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться рішенням сесії Івановецької сільської ради.

1.5. Відділ організаційно – кадрової, оборонної та мобілізаційної роботи очолює начальник,  який призначається і звільняється з посади розпорядженням  сільського голови згідно з Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

1.6. На посаду начальника та спеціалістів відділу призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад посадових осіб місцевого самоврядування.

 

2. Основні завдання  відділу

2.1.  Відділ бере участь у розробці регламенту роботи Івановецької сільської ради.

2.2. Здійснює організаційне забезпечення діяльності виконавчого органу Івановецької сільської ради.

2.3. Реалізація державної політики з питань управління персоналом у виконавчому органі сільської ради.

2.4. Забезпечення ведення кадрової документації посадових осіб сільської ради, службовців та працівників виконавчого органу сільської ради, керівників відокремлених структурних підрозділів.

2.5. Опрацювання вхідної та вихідної кореспонденції, яка надходить до  Івановецької сільської ради.

2.6. Готує в межах повноважень Відділу: проєкти відповідних рішень Івановецької сільської ради, розпоряджень Івановецького сільського голови.

2.7. Організовує та бере участь у розробці проєктів рішень Івановецької сільської ради щодо організаційної структури, загальної чисельності працівників апарату сільської ради та виконавчого органу Івановецької сільської ради.

2.8. Надає методичну допомогу керівникам відділів Івановецької сільської ради під час підготовки проєктів положень про відповідні структурні підрозділи, посадових інструкцій їх працівників.

2.9. Забезпечення своєчасного розгляду заяв, пропозицій і скарг громадян з особистих питань, що надійшли до сільської ради в метою оперативного вирішення порушених у них проблем.

2.10. Забезпечення щорічної підготовки аналітичної доповіді про стан роботи зі зверненнями  громадян та розміщення на веб-сайті Івановецької сільської ради.

 

3. Основні функції відділу

3.1. З урахуванням пропозицій депутатів та постійних комісій готує перспективні і поточні плани роботи сільської ради, сприяє їх виконанню.

3.2. Бере участь в організації підготовки та проведення засідань виконавчого органу Івановецької сільської ради, нарад і семінарів, опитувань населення.

3.3. Здійснює організаційне забезпечення проведення заходів в Івановецькій сільській раді, бере участь у підготовці та проведенні урочистих та святкових заходів.

3.4. Готує проєкти розпоряджень сільського голови, рішень Івановецької сільської ради з питань, які належать до компетенції відділу.

3.5. Готує інформаційні, довідкові та інші матеріали в межах своєї компетенції.

3.6. Опрацьовує вхідну та вихідну кореспонденцію,  які надходять до Івановецької сільської ради.

3.7. Виконує функції з адміністрування офіційного веб-сайту Івановецької сільської ради, його інформаційного наповнення.

3.8. Бере участь у роботі конкурсної комісії Івановецької сільської ради, здійснює організаційне забезпечення роботи конкурсної комісії.

3.9. Здійснює контроль за строками присвоєння посадовим особам місцевого самоврядування чергових рангів, готує пропозиції для присвоєння посадовим особам місцевого самоврядування чергових та позачергових рангів.

3.10. Розглядає матеріали та готує відповідні матеріали для заохочення та нагородження працівників Івановецької сільської ради.

3.11. Бере участь у роботі атестаційної комісії та надає роз’яснення керівникам структурних підрозділів Івановецької сільської ради щодо проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань та обов’язків.

3.12.Організовує проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених завдань та обов’язків.

3.13. Організовує забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, регулярного навчання працівників Івановецької сільської ради.

3.14. Контролює виконання вимог законодавства України з питань служби в органах місцевого самоврядування в виконавчому органі Івановецької сільської ради.

3.15. Обчислює стаж служби в органах місцевого самоврядування, готує пропозиції щодо встановлення відповідних надбавок за вислугу років в органах місцевого самоврядування.

3.16. Складає графік відпусток (щорічних, додаткових, соціальних тощо) посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та працівників сільської ради, контролює його дотримання.

3.17. Веде кадрове діловодство: формування особових справ посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та працівників Івановецької сільської ради про прийом, переведення, переміщення, звільнення.

3.18. Забезпечує ведення у Івановецькій сільській раді кадрового резерву служби в органі місцевого самоврядування, проводить відповідну роботу з особами, зарахованими до кадрового резерву.

3.19. Готує за відповідними запитами та видає довідки з місця роботи працівника, здійснює табельний облік робочого часу, оформляє в межах компетенції листки тимчасової непрацездатності.

3.20. Ознайомлює працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.21. Готує та подає в установлені строки звіти з кадрових питань, передбачені законодавством.

3.22. Заповнює, зберігає і видає трудові книжки  у відповідності до діючої інструкції.

3.23. Забезпечує впровадження та контроль дотримання відділами сільської ради вимог інструкції з діловодства, та національних стандартів.

3.24. Забезпечує технічний контроль за строками проходження і виконання службових документів в сільській раді.

3.25. Здійснює в межах повноважень відділу обробку, зберігання та використовування персональних даних у відповідності до законодавства.

3.26. Здійснює контроль та забезпечує своєчасний розгляд заяв, пропозицій і скарг громадян з особистих питань, що надійшли до сільської ради з метою оперативного вирішення порушених у них проблем.

3.27. Проводить аналіз письмових і усних звернень.

3.28. Приймає участь у підготовці проєктів розпоряджень і доручень сільського голови, що належать до компетенції відділу.

3.29. Приймає участь у підготовці аналітичної доповіді про стан роботи зі зверненнями громадян та розміщення на вебсайті сільської ради.

3.30. Здійснює ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників згідно із Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» і Положенням «Про військовий облік військовозобов’язаних і призовників».

3.31. Забезпечує контроль за виконання громадянами України військового обов’язку і за дотриманням ними встановлених правил військового обліку.

3.32. Своєчасно здійснює заходи щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу та надає допомогу військовому комісаріату у проведенні оборонних і мобілізаційних заходів.

3.33. Готує  інформацію про хід виконання заходів мобілізаційної та оборонної роботи.

3.34. Бере участь у засіданнях Івановецької сільської ради та її виконавчого комітету.

3.35. Виконує інші функції, що впливають з покладених на відділ завдань, доручень, сільського голови Івановецької сільської ради.

 

4. Права відділу

4.1. Надавати голові Івановецької сільської ради пропозиції з удосконалення роботи з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.2. Здійснювати контроль за веденням кадрового діловодства у Івановецькій сільській раді.

4.3. Брати участь у засіданнях сесії Івановецької сільської ради, її постійних комісій, нарадах та інших заходах, що проводяться в сільській раді які належать до компетенції Відділу.

 

5. Структура та організація діяльності відділу

 5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

5.2. Начальник відділу:

- здійснює керівництво відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і виконання своїх функцій;

- бере участь у засіданнях виконавчого комітету сільської ради, сесіях сільської ради, нарадах у разі розгляду питань, які стосуються компетенції відділу;

- організовує роботу відділу, надає пропозиції до плану виконавчого органу та його діяльності;

- вносить пропозиції сільському голові щодо оптимальної структури і штату працівників відділу;

- забезпечує виконання плану роботи Івановецької сільської ради з питань, що стосуються відділу, доручень керівництва;

- звітує перед виконавчим комітетом про стан виконавської дисципліни, про виконання Плану роботи з кадрами у Івановецькій сільській раді;

- забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає заходи до його поліпшення;

 - розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов'язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу;

- в установленому порядку вносить подання про присвоєння рангів посадових осіб місцевого самоврядування, заохочення працівників відділу;

- координує взаємодію відділу з іншими структурними підрозділами Івановецької сільської ради;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та Положенням про відділ.

5.3. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади сільським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

5.4. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються розпорядженням голови Івановецької сільської ради.

5.5. Відділ утримується за рахунок коштів сільського бюджету в межах граничної чисельності та фонду оплати праці структурних підрозділів сільської ради.

5.6. Відділ не є юридичною особою.

5.7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з апаратом та структурними підрозділами сільської ради, територіальними представництвами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланових заходів.

 

6. Відповідальність

6.1. Всю повноту відповідальності за належне виконання покладених цим Положенням на відділ завдань і функцій несе начальник відділу.

6.2. Відповідальність працівників відділу встановлюється посадовими інструкціями.

6.3. Притягнення до відповідальності здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 

Секретар сільської ради                                                                                   Євген Калинич

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь